“Pravila o privatnosti”
INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

korisnika koji konzultiraju web stranicu www.padelporec.com

sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2016/679

 

ZAŠTO OVE INFORMACIJE 

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu: Uredba), ova stranica opisuje metode obrade osobnih podataka korisnika koji komuniciraju s web uslugama tvrtke F.& F. SPORT AND FOOD d.o.o. dostupnim u elektroničkom obliku s početne stranice (početne stranice) ova stranica.

Ovi se podaci ne odnose na druge web stranice, stranice ili mrežne usluge do kojih se može doći putem hipertekstualnih poveznica objavljenih na web mjestu, ali se odnose na resurse izvan domene www. padelporec.com

 

ODGOVORNA OSOBA  

Nakon konzultacija s ovom web stranicom mogu se obrađivati ​​podaci koji se odnose na identificirane ili utvrdive fizičke osobe.

Voditelj podataka je tvrtka F.& F. SPORT AND FOOD d.o.o. sa sjedištem u Novigrad-Cittanova, Porporela 2, 52466; adresa PEC-a padelporec@protonmail.com, telefon +39 348 040 6246, u osobi zakonskog zastupnika.

 

SVRHA OBRADE PODATAKA  

Tretmani povezani s web uslugama ove stranice odvijaju se u gore spomenutom registriranom uredu, a njima se bavi samo tehničko osoblje ureda zaduženog za liječenje ili osobe zadužene za povremene operacije održavanja.

Podaci koji potječu od web usluge ne prenose se i ne šire.

Osobni podaci koje pružaju korisnici koji podnose zahtjeve koriste se samo u svrhu mogućeg obavljanja usluge ili pružanja zahtjeva i otkrivaju se trećim stranama samo ako je to potrebno u tu svrhu.

 

VRSTE OBRAĐENIH PODATAKA  

Podaci o navigaciji

Računalni sustavi i softverski postupci koji se koriste za rad s ovom web stranicom tijekom uobičajenog rada stječu neke osobne podatke čiji je prijenos implicitan u korištenju internetskih komunikacijskih protokola.

To su podaci koji se ne prikupljaju radi povezivanja s identificiranim zainteresiranim stranama, ali koji bi po svojoj prirodi obrađivanjem i povezivanjem s podacima trećih strana mogli omogućiti identifikaciju korisnika.

Ova kategorija podataka uključuje IP adrese ili nazive domena računala koja koriste korisnici koji se povezuju na web mjesto, adrese u oznaci jedinstvenog identifikatora resursa (URI) traženih resursa, vrijeme zahtjeva i način korištenja za slanje zahtjev poslužitelju, veličina datoteke dobivene kao odgovor, numerički kôd koji označava status odgovora koji je dao poslužitelj (uspješan, pogreška itd.) i drugi parametri koji se odnose na operativni sustav i korisničko okruženje korisnika.

Ti se podaci koriste isključivo u svrhu dobivanja anonimnih statističkih podataka o korištenju web stranice i provjere ispravnog funkcioniranja. Podaci bi se mogli koristiti i pohraniti u slučaju sumnje na računalni zločin nad web mjestom za koje F.& F. SPORT AND FOOD d.o.o. zadržava pravo žalbe nadležnim tijelima radi utvrđivanja bilo kakve odgovornosti.

Podaci koje je korisnik dobrovoljno pružio    

Osobni podaci koje pružaju korisnici koji dobrovoljno stupaju u interakciju s web stranicom davanjem svojih podataka tvrtki F.& F. SPORT AND FOOD d.o.o. za postizanje određenih usluga koriste se samo za obavljanje tražene usluge ili pružanja i priopćavaju se trećim stranama samo u slučaju u kojem je ovo je nužno potreban za izvršenje tražene usluge.

Osim gore navedenog za navigacijske podatke, pružanje osobnih podataka korisnika nije obavezno, čak iako je funkcionalno za pružanje određenih usluga; u tim bi slučajevima, prema tome, nepružanje podataka moglo ugroziti ili onemogućiti pružanje usluge.

Kolačići i drugi sustavi za praćenje

Kolačići se ne koriste za profiliranje korisnika niti se koriste druge metode praćenja.

Umjesto toga, kolačići sesije (nepostojani) koriste se strogo ograničeni na ono što je potrebno za sigurnu i učinkovitu navigaciju web mjestima. Pohranjivanje kolačića sesije u terminalima ili preglednicima pod nadzorom je korisnika, gdje na poslužiteljima, na kraju HTTP sesija, podaci koji se odnose na kolačiće ostaju zabilježeni u zapisnicima usluga, a vremena zadržavanja ne prelaze sedam dana. Kao i ostala navigacija podaci.

 

METODA OBRADE

Ako u posebnim informacijama na Web mjestu nije drugačije naznačeno, osobni podaci obrađivat će se automatiziranim alatima i u vremenu koje je strogo potrebno za postizanje svrhe zbog koje su prikupljeni, nakon čega će biti uništeni.

F.& F. SPORT AND FOOD d.o.o. jamči zakonito i ispravno postupanje s osobnim podacima pruženim putem stranice, u potpunosti u skladu s važećim zakonodavstvom, kao i maksimalnu povjerljivost podataka danih tijekom registracije.

Podaci mogu biti poznati i stoga ih obrađuju članovi osoblja tvrtke F.& F. SPORT AND FOOD d.o.o. za koje je utvrđeno da su zaduženi za obradu.

Podaci se neće otkriti ili otkriti trećim stranama, osim u granicama i pod uvjetima izričito naznačenim u informacijama koje se povremeno dostavljaju korisniku i podložnim odobrenju istih, i uvijek u strogom poštivanju načela nužnosti. i proporcionalnost

 

PRAVA ZAINTERESIRANIH STRANA 

Subjekti na koje se osobni podaci odnose imaju pravo u bilo koje vrijeme dobiti potvrdu o postojanju takvih podataka ili na drugi način te znati njihov sadržaj i podrijetlo, provjeriti njihovu točnost ili zatražiti njihovu integraciju ili ažuriranje ili ispravak (članak 13. “Propisi”).

Sukladno istom članku, netko ima pravo zatražiti poništavanje, pretvaranje u anonimni oblik ili blokiranje podataka obrađenih kršenjem zakona, kao i suprotstaviti se u svakom slučaju iz legitimnih razloga njihovoj obradi.

Zahtjevi koji se odnose na umjetnost. 13. “Propisa” mora se uputiti tvrtki F.& F. SPORT AND FOOD d.o.o. putem Novigrad-Cittanova, Porporela 2, 52466.

PADEL POREC
Glavna cesta Poreč – Tar (Ž5002)
OIB 24221756170 | Privacy policy
© 2021, F.& F. SPORT AND FOOD d.o.o.

info@padelporec.com